دروس ارایه شده توسط  رامين سيديان  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  داروشناسی
علوم تغذیه ,
  فارماکولوژی نظری (پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  فارماکولوژی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,علوم آزمايشگاهي (ناپیو...
  فارماکولوژی عملی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  داروشناسی( اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  فارماكولوژي عمومی(دندانپزشکی)
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,

< >