دروس ارایه شده توسط  دکتر خليل پورخليلي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  فيزيولوژي1 (هوشبري)
هوشبري ,
  فیزیولوژی سلول(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  فيزيولوژي2 (هوشبری)
هوشبري ,
  فیزیولوژی غدد و تولید مثل(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  فیزیولوژی 2 (مامائی پیوسته)
مامایی ,
  فیزیولوزی قلب(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  فیزیولوژی (پرستاری)
پرستاری ,
  فیزیولوژی گردش خون(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  فیزیولوژی1 (مامایی پیوسته)
مامایی ,
  فیزیولوژی 1
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  فیزیولوژی (ارشد پرستاری)
پرستاری (ارشد) ,
  فيزيولوزي 2
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  فیزیولوژی عمومی(4701)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ,
  فیزیولوژی عملی 3
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  پاتوفیزیولوژی
پرستاری (ارشد) ,

< >