پایان نامه ها  دکتر عبدالمجيد عمراني  


  بررسی پاسخ سرولوژیک بیماران مالتیپل اسکلروزیس به مکمل های ویتامین D در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی شهر بوشهر در سال 1396 پزشکی عمومی عبدالمجید عمرانی" "
  بررسی ریسک فاکتورهای تشنج ناشی از تب در کودکان3 ماه تا 6 سال بستری شده در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 1397-1396 پزشکی عمومی دکتر عبدالمجید عمرانی" "
  بررسی میزان باقیمانده توکسین¬های شیمیایی در برخی محصولات کشاورزی )مطالعه موردی استان بوشهر) فریبا شهریاری پزشکی عمومی دکتر زینب علی پور" دکتر عبدالمجید عمرانی"
  بررسی چگونگی کلونیزاسیون لوله تراشه در کودکان نیازمند ونتیلاتور با یا بدون پنومونی ناشی از ونتیلاتور در ICU بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع) تهران دکتر عبدالمجید عمرانی دستیاری دکتر علیرضا ناطقیان" "
  بررسی ارتباط آنمی فقر آهن و تشنج ناشی از تب در کودکان ۶ ماهه تا ۵ سال مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج فارس شهر بوشهر در سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۵ مژگان انصاری پزشکی عمومی دکتر عبدالمجید عمرانی" عبدا...حاجیوندی "

< >