بیوگرافی  دکتر نسرین مظفری  


  دکترای زبان و ادبیات فارسی


  بیوگرافی

نام:نسرین نام خانوادگی: مظفری مدارک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی رشته: زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان 1377 کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران 1372 سوابق علمی: تالیفات: کتاب نقد تطبیقی جایگاه انسان در شاهنامه فردوسی و مهابهاراتای هندی،انتشارات شلاک ،چاپ اول،1389 کتاب واژگان متروک در زبان فارسی،انتشارات شلاک،چاپ اول،1390 کتاب در مکتب تجربه،انتشارات شروع ،چاپ اول،1385 کتاب جنوبگان شعر انتشارات شلاک 1392 مقالات: -نگرشی بر ارزش های انسانی در شاهنامه فردوسی چاپ در مجموعه مقالات فردوسی پژوهی1390 -واژگان متروک پارسی در آثار منظوم سامانیان چاپ در مجموعه مقالات آل سامان 1378 -واژگان متروک در آثار منظوم چاپ در مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی1384 -علل انشاگریزی و تاثیر فضا سازی بر خلاقیت چاپ در مجله ی آموزش زبان و ادبیات فارسی شماره55 در سال 1379 - یاس و ناامیدی در اشعار احمد خان دشتی ،سخنرانی در همایش دشتی در آینه تاریخ 1379 -صور خیال در اشعار سید علی نقی دشتی سخنرانی در همایش دشتی در آیینه تاریخ 1381 - راز ماندگاری کلاخا یاد مهدو اثر علی مرادی چاپ در هفته نامه ی بهارستان بوشهر -آموزه های دینی و اخلاقی انسان در شاهنامه فردوسی سال انتشار ۱۳۹۳محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی اخلاق و دین در اشعار فایز دشتی سال انتشار ۱۳۹۳محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی . تربیت دینی از منظر آیاتت و روایات سال انتشار ۱۳۹۳ محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی جایگاه انسان در ادبیان الهی و غیرالهیسال انتشار ۱۳۹۳محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - جایگاه انسان در قرآن، نهج البلاغه و عرفان اسلامیسال انتشار ۱۳۹۳محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی -جایگاه مشاوره و راهنمایی در اسلامسال انتشار ۱۳۹۳محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی -جستارهای معنوی (دینی و اخلاقی) در اشعار فایز دشتیسال انتشار ۱۳۹۳محل انتشار: چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی ] - سنایی در پرتو وحیسال انتشار ۱۳۹۳محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی -. نقد تطبیقی جایگاه زن در آیین ایرانی ـ اسلامی با هندوئیسمسال انتشار ۱۳۹۳محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی -... ویراستاری: -مهارت در نوشتن املا(پایه ی اول) ،انتشارات طلوع دانش،1384 -کتاب کار انگلیسی اول راهنمایی،انتشارات شروع،1384 سوابق تدریس: -تدریس در دانشگاه پزشکی بوشهر از سال 1378 تاکنون -تدریس در دانشگاه خلیج فارس ارسال 1378تا 1387 -تدریس در دانشگاه پیام نور از سال 1378 تا1382 هم چنین از سال 1387 تاکنون -تدریس در دانشگاه آزاد خورموج یک ترم درسال1383 - تدریس در مراکز تربیت معلم بوشهر و دانشگاه فرهنگیان از سال 1377 تا کنون سوابق فرهنگی: -دبیر کمیسیون امور بانوان شهرستان دشتی 1374 -داور بخش تخصصی در مسابقات مهارت های معلمی 1390 -عضو کمیته ارزشیابی آثار مسابقات هفته پژوهش 1384 -عضو شورای تحقیقات اداره ی کل آموزش و پرورش1389 -عضو کمیسیون آثار و تالیفات اداره ی کل آموزش و پرورش1379 -عضو بسیج شهرستان دشتی از سال 1365تاکنون -عضوبسیج اساتید از سال 1389تاکنون< >