دروس ارایه شده توسط  دکتر علي موحد  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  بیوشیمی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,کارشناسی...
  بيوشيمي -عملي
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  بيوشيمي
هوشبري ,
  بيوشيمي -نظري
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  بیوشیمی پزشکی 1 (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  بیوشیمی دیسیپلین(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  بیوشیمی
پرستاری ,
  بیوشیمی هورمون(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  بیوشیمی
مامایی ,
  بیوشیمی کلیه(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  بیوشیمی مولکولی سلول(پزشکی)
پزشکی عمومی ,

< >