تحصیلات  دکتر علي موحد  


  Ph.D ، Clinical Biochemistry Mumbai University (Hinduja Hospital and Medical Research Center) India 1990 1995
  M.Sc ، Biochemistry Mumbai University (J.J.Hospital) India 1989 1990
  B.Sc، Pure Chemistry Chennai University (Madras) India 1984

< >