دروس ارایه شده توسط  دکتر نیلوفر معتمد  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  نظام هاي سلامت در جهان و ایران
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  روش تحقيق در علوم پزشكي(4106)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  زبان تخصصی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  اپیدمیولوژی (ناپیوسته مامایی)
مامایی (ناپیوسته) ,
  جمعيت و تنظيم خانواده
علوم آزمايشگاهي ,كتابداري پزشكي ,اتاق ع...
  اقتصاد سلامت(1)
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  جمعيت شناسي
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  اقتصاد سلامت(2)
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  اصطلاحات علوم باليني 1
كتابداري پزشكي ,
  مدیریت در نظام سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  اصطلاحات علوم بهداشتي و بيمارستاني
كتابداري پزشكي ,
  تعیین کننده های اجتماعی سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  منابع واصطلاح شناسی علوم پايه بالينی (1)
كتابداري پزشكي ,
  روش تحقیق
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  منابع و اصطلاح شناسی علوم بالينی(2)
كتابداري پزشكي ,
  مدیریت آکسفورد
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  مدیریت بیماری های واگیر و غیر واگیر در ایران
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  تدریس آکسفورد
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  مهارت های پایه پزشکی اجتماعی
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  اصطلاح شناسی پزشکی ( ارشد کتابداری )
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  جامعه شناسی پزشکی1
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  اصول اپیدمیولوژی
پزشکی عمومی ,
  جامعه شناسی و فرهنگ سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  جمعيت و تنظيم خانواده-دندانپزشكي
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  کلیات پزشکی 1
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,كتاب...
  اپيدميولوژي (بهداشت 5)
پزشکی عمومی ,
  کلیات پزشکی 2
كتابداري پزشكي ,علوم كتابداري و اطلاع‌ر...
  كارآموزي پزشكي اجتماعي
پزشکی عمومی ,
  اپيدميولوژي پيشرفته
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  کارورزی پزشکی اجتماعی
پزشکی عمومی ,

< >