دروس ارایه شده توسط  فرامرز كشكولي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آموزش مهارت های ارتباطی بالینی
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  روانشناسی در دندانپزشکی
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  بیماریهای روانی
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,

< >