دروس ارایه شده توسط  محمد جمیری  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اندیشه اسلامی1(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  اندیشه اسلامی 2(پزشکی)
پزشکی عمومی ,

< >