بیوگرافی  دکتر گيسو حاتمي  


  بیو گرافی دکتر گیسو حاتمی

دوران کودکی وبخشی از نوجوانی را با توجه به شغل پدرم در استان خوزستان گذراندم.آخرین سال دبیرستان یا چهارم نظری را در تهران در دبیرستان شریعتی قلهک بوده ام.. . تخصص کودکان را در دنشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان مرکز طبی کودکان (قطب کودکان ایران) گرفته ام. بعد از اخذ تخصص برای انجام تعهدات قانونی به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر آمدم و استخدام شدم و بیشتر از هفده سال است در کسوت معلم و با عنوان هیات علمی خدمتگزار سیستم آموزشی هستم . در سال 1393 رتبه دانشیاری ارتقا یافته ام. علاقه اصلی من طب کودکان است و اما ضمن اینکه به فیلد های آموزش پزشکی و اخلاق پزشکی .علاقه مندم. در این دو فیلد هم دوره هایی را گذراندهام و هم در حال تدریس و پژوهش و مطالعه میباشم.علاقه کناری رشته ام ادبیات است. کتاب های قصه کوتاه و بلند زیادی نوشته ام که البته همگی متاثر از پزشک بودن من و وظیفه آموزش مسائل بهداشتی به جامعه است. به مدت ده سال به طور مستمر در مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست استان بوشهر به صورت داوطلب خدمت کرده ام. و تجربه بزرگ علمی و معنوی من در آن دوران گنجینه ای است که به هیچ شکل دیگر قابل دست یابی نبود.< >