مقالات  دکتر گيسو حاتمي  


  بررسی شیوع عوارض غددی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور فصلنامه طب جنوب- سال چهاردهم-شماره چهار-صفحه245-240-----زمستان 1390 علمی-پژوهشی پرستو رستمی-گیسو حاتمی-افشین شیرکانی دوم از سه نفر

  بررسی عاقبت و بقای نوزادان مبتلا به هیپوکسیک-ایسکمیک انسفالوپاتی بستری شده در بیمارستان دانشگاهی حضرت علی اصغر ع بوشهر-1378-1385 دو فصلنامه طب جنوب سال نهم-شماره 1 -دوره نهم-شهریور 85-صفحه-36-44 علمی-پژوهشی گیسو حاتمی-نیلوفر معتمد-زینب درویشی اول از سه نفر

  confirmatory factor analysis of persian adaptation of multidimentional students life satisfaction scale(MSLSS) Soc Ind Res(2010

  Nebulized 3% hypertonic saline solution treatment in children with acute bronchiolitis in ED and in hospitalized children with viral bronchiolitis.Is there any difference? 23th hnternathonal congress of pediatrics oct 2011 Gissou hatami-Nhloofar motamed first of two

  شیوع و شدت آسم و -رینیت آلرژیک و اگزمای اتوپیک در دانش آموزان 13-14 ساله بوشهر دو فصلنامه طب جنوب سال پنجم-شماره دوم -اسفند 1381 گیسو حاتمی و همکاران نفر اول

  خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی نوزادان مبتلا به میلومننگوسل در بوشهر دو فصلنامه طب جنوب سال دوم-شماره یک-شهریور 1378 گیسو حاتمی نفر اول از یک نفر

  گزارش صبحگاهی درمانگاهی به عنوان جزئی از برنامه آموزشی کودکان بیمارستان فاطمه زهرا -مرکز کودکان علی اصغر بوشهر-1387 کنگره بین المللی اجرای استاندارد بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی ایران

  نیاز به الگوی رعایت اخلاق تعهد اخلاق حرفه ای در دانشجویان پزشکی ویژه نامه خلاصه مقالات دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی-مشهد مقدس-10-12 اردی بهشت 1390 گیسو حاتمی-نیلوفر معتمد اول از دو نفر

  بررسی نیلز های آموزشی پزشکان عمومی قم در زمینه بیماری های عفونی ویژه نامه خلاصه مقالات دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی-مشهد مقدس-10-12 اردی بهشت 1390 نفر ششم از شش نفر

  بازنگری در مباحث مطرح شده از طرف بهداشت در مورد درس تئوری عفونی جهت دانشجویان پزشکی ویژه نامه خلاصه مقالات دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی-مشهد مقدس-10-12 اردی بهشت 1390 نفر پنجم از پنج نفر

  رانداساتید بر بالین بیمار.نگرش و تجربیات دانشجویان پزشکی بوشهر ویژه نامه خلاصه مقالات دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی-مشهد مقدس-10-12 اردی بهشت 1390 گیسو حاتمی=نیلوفر معتمد نفر اول از دو نفر

  بررسی عادات تماشای تلویزیون در کودکان 3-13 ساله بوشهری مجله بیماری های کودکان ایران-دوره 15-ویژه نامه پاییز 84

  پیشرفت حرفه ای و نقش های 12 گانه معلم مجله سبز-ویژه نامه خلاصه مقالات دهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی-15-17 اردیبهشت-شیراز نفر اول از پنج نفر

  بررسی تطبیقی نگرش پزشکی نوین و حقوق اسلامی در دانشجویان پزشکی و حقوق بوشهر نسبت به اتانازی فعال دفتر چکیده مقالات سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی 3-5 اسفند 1389 -جزیره کیش نفر اول از یک نفر

  بررسی آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از قوانین اخلاق حرفه ای دفتر چکیده مقالات سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی 3-5 اسفند 1389 -جزیره کیش گیسو حاتمی نفر اول از یک نفر

  اجرای برنامه اموزش اخلاق حرفه ای برای دانشجویان رشته فوریت های پزشکی به شیوه کارگاهی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دفتر چکیده مقالات سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی 3-5 اسفند 1389 -جزیره کیش گیسو حاتمی نفر اول از یک نفر

  زایمان سزارین به درخواست مادر و رضایت آگاهانه دفتر چکیده مقالات سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی 3-5 اسفند 1389 -جزیره کیش گیسو حاتمی-نیلوفر معتمد نفر اول از دو نفر


< >