دروس ارایه شده توسط  دکتر فرزانه قادری  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اصول ایمونولوژی (تغذیه)
علوم تغذیه ,
  ايمني شناسي نظري
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  ایمنی شناسی
اتاق عمل ,
  ايمني شناسي عملي
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,

< >