بیوگرافی  دکتر سعیده فیروزبخت  


  دکتر سعیده فیروزبخت

متولد 1346 در شهر بروجرد دوران تحصیلات تا دبیرستان را در ان شهر گذرانده و تحصیلات مقطع پزشکی عمومی خود را در شهر تهران و دانشگاه شهید بهشتی در سال 1371 بپایان رساندم و برای طرح به استان لرستان و سپس استان بوشهر عزیمت کردم . در سال 1383 جهت تحصیلات تکمیلی تخصصی به کرمانشاه رفتم و در 1385 از ان دانشگاه فارغ التحصیل شدم< >