دروس ارایه شده توسط  دکتر محمدرضا فرزانه  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آسیب شناسی عمومی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  پاتولوژی آماس، ترمی بافتی و اختلالات همودینامیک(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  آسیب شناسی عمومی و اختصاصی (مامائی ناپیوسته)
مامایی (ناپیوسته) ,
  پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  فیزیولوژی (ارشد پرستاری)
پرستاری (ارشد) ,
  پاتولوژی عملی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی ( علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  پاتولوژی نئوپلازی
پزشکی عمومی ,
  پاتوفیزیولوژی
پرستاری (ارشد) ,
  پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماری های دوره کودکی (پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  پاتولوژی
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  پاتولوژی بیماری های محیطی، تغذیه ای و عفونی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  زبان تخصصی 1
پزشکی عمومی ,
  پاتولوژی اختصاصی نظری
پزشکی عمومی ,
  کلیات پاتولوژی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  پاتولوژی اختصاصی عملی
پزشکی عمومی ,

< >