علاقه مندیها  دکتر پرويز فرزادی نیا  


  تدریس

در رشته های توانبخشی اناتومی جنین شناسی، بافت شناسی مردم شناسی


  شنا

آموزش شنا


  علاقمندی ها

1- شنا 2- موسیقس محلی 3- مطالعه 4- مسافرت تجارت< >