فعالیت های اجرایی  دکتر پرويز فرزادی نیا  


  عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی 1373
  رییس دپارتمان آناتومی دانشگده پزشکی از سال 1373 لغایت 1377
  معاون اموزشی دانشکده پزشکی پزشکی از سال 1386 لغایت 1395
  مدیر گروه علوم پایه دانشکده پزشکی 1382 لغایت 1386
  مسئول حیوانخانه و آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 1384 لغایت 1395
  رییس مرکز فوق تخصصی درمان نازایی و ناباروری امید خلیج فارس استان بوشهر از سال 1390
  معاون سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی سال 1371
  معاون ستاد معراج الشهدای قرارگاه کربلا استان خوزستان 1363

< >