پایان نامه ها  دکتر فاطمه فرشادپور  


  بررسی فراوانی نسبی عفونت با هرپس ویروس¬های 1 و2، ویروس واریسلا زوستر و ویروس سیتومگالو در بیماران مشکوک به مننژیت آسپتیک، مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 94-1393 ایوب نوری دکتری عمومی " "
  تعیین فراوانی نسبی ویروس¬ هرپس سیمپلکس، ویروس سیتومگالو و تعیین ژنوتایپ آنها در نمونه¬های بافتی مبتلایان به سرطان مثانه در استان بوشهر در¬سال¬های 1389 تا 1394 فائزه کشتکار دکتری عمومی " "
  بررسی فراوانی نسبی ویروس¬ اپشتن بار و ویروس هرپس انسانی 8 در بیماران مبتلا به سرطان مثانه در استان بوشهر در سال¬های 1389 تا 1394 سیده زهراه عنایی دکتری عمومی " "
  بررسی فراوانی ویروس¬های پاپیلوما انسانی و تعیین ژنوتایپ آنها در بافت¬های پارافینه بیماران کارسینوما مثانه در شهر بوشهر در سال¬های 1389 تا 1394 آرزو بدری پزشکی عمومی دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی" "
  تعیین فراوانی عفونت ویروس جان کانینگهام (JCV) و ویروس پولیوما انسانی BK در بافت¬های پارافینه بیماران مبتلا به کارسینوما مثانه در استان بوشهر در سال¬های 1389 تا 1394 با تکنیک nested PCR-RFLP و آنالیز توالی¬یابی DNA مریم آقاسی پور پزشکی عمومی دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی" "
  بررسی فراوانی نسبی عفونت هپاتیت B و ژنوتایپ¬های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در شهر بوشهر در سال 1395-1393 فاطمه صابری پزشکی عمومی دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی" "
  بررسی فراوانی نسبی عفونت هپاتیت E در زنان باردار در استان بوشهر، در سال 1396-1395 عیسی مهدوی پزشکی عمومی دکتر فاطمه فرشادپور-دکتر رضا طاهرخانی" "

< >