دروس ارایه شده توسط  دکتر فاطمه فرشادپور  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  ویروس شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,علوم آزمايشگاهي (ناپیو...
  بیولوژی سلولی و ملکولی پایه
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  بیولوژی سلولی ملکولی اوکاریوت ها و پروکاریوت ها(4109)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  ژنتیک میکروارگانیسم ها
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  ویروس شناسی(پزشكي)
پزشکی عمومی ,
  ويروس شناسي پزشكي(4118)ارشد
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,

< >