دروس ارایه شده توسط  دكتر شكراله فرخي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اصول ایمونولوژی (تغذیه)
علوم تغذیه ,
  ايمني شناسي نظري
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  ژنتیک و ایمنولوژی
پرستاری ,
  ايمني شناسي عملي
رشته دندانپزشکی- دروس علوم پایه ,
  ایمنی شناسی پیشرفته
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  ایمنی شناسی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  ایمنی شناسی
اتاق عمل ,
  ایمنی شناسی عملی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,

< >