دروس ارایه شده توسط  دکتر فاطمه عباسی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  سیمیولوژی نظری
پزشکی عمومی ,
  رادیولوژی دندان, فک و صورت عملی 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  کنترل عفونت
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی 3
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  رادیولوژی دندان، فک و صورت نظری 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  بیماری های عفونی
پزشکی عمومی ,
  رادیولوژی دندان، فک و صورت نظری 2
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  کارآموزی عفونی
پزشکی عمومی ,
  رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی 1
رشته دندانپزشکی- دروس تخصصی ,
  کارورزی عفونی
پزشکی عمومی ,

< >