بیوگرافی  دكتر بنفشه اسماعيل زاده  


  دوران کودکی

متولد 1352 در شهر آبادان هستم. دوران خوب کودکی بنده مصادف با بحرانهای اجتماعی بزرگی مثل انقلاب 1357 و جنگ تحمیلی و اوارگی مصادف بود. ولی با وجود خانواده منسجم هیچکدام از بحرانها سبب نشد که دوران کودکی را از دست بدهم و رویهم بسیار خوب گذشت.


  دوران تحصیلی

اول دبستان را در ابادان ، دوم را در اوارگی ابتدای جنگ در شهرهای کازرون، شیراز و سیرجان گذراندم. از سوم دبستان تا پایان دوره لیسانس پرستاری در بوشهر گذشت. مقطع فوق لیسانس آناتومی را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دکترای تخصصی را در دانشگاه علوم پزشکی تهران به پایان رساندم.


  خانوادگی

متاهل و دارای دو فرزند دختر هستم.< >