اختراعات و ابدعات  دكتر بنفشه اسماعيل زاده  


  مولاژ سه بعدی لایه لایه دستگاه های بدن مرکز ثبت اختراعات سازمان اسناد و املاک کشور 1395 بنفشه اسمعیل زاده- مهرزاد صداقت-پیام ریواز-آرمان هاشمی-محمد علی زارع-علی هاشمی
امروزه برای درک علم آناتومی و پرورش دانشجویان ، نیاز است که علم تئوری آن را در قالب عملی آموزش ببینند.برای این آموزش ، نیاز به ابزار های زیادی از جمله کاداور ، نرم افزار ها ، مولاژ ها ، دستگاه ها و کتب اطلس زیادی است که به علت زمان بر بودن و هزینه بسیار زیاد تهیه این ابزار و همچنین زیاد و گسسته بودن مطالب در کتب درسی ، بر آن شدیم تا با خلق ابزاری که در یک جا تمام این مشکلات را رفع کرده و قدمی در راستای ترقی علوم پزشکی برداشته باشیم.در این طرح با استفاده از عکس های آناتومی برگرفته شده از کتب اطلس جامع رایج در علوم پزشکی و پیراپزشکی و برجسته کردن سیستم عروقی و لنفاوی و اعصاب مربوط به بدن و نیز روی هم قرار دادن لایه های مختلف بدن در قالب عکس در نهایت یک ابزار سه بعدی شکل گرفت که دانشجو با استفاده از آن از سطح پوست به فاسیای سطحی ، فاسیای عمقی ، عضلات و دستگاه های مرتبط دسترسی دارد و می تواند عروق و اعصاب را به صورت لایه لایه مشاهده و وضعیت قرارگیری این عروق و اعصاب را نسبت به ساختار های اطراف در هر لایه بررسی کند.با این کار بدون نیاز به سایر وسایل کمک آموزشی و فقط با یک ابزار کم حجم و قابل حمل و کم هزینه و با صرف کمترین زمان می توان تمام نکات مسیر ها و مجاورت های عروق و اعصاب را نسبت به ساختار های اطاف در کل بدن به طور سراسری و ترکیبی فراگرفت.لازم به ذکر است که این ابزار در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به کار گرفته شده و نتیجه رضایت بخشی را حاصل کرده است.

< >