علاقه مندیها  دكتر بنفشه اسماعيل زاده  


  اجتماعی-فرهنگی

ارتباطات اجتماعی و مراودات خوبی با اقشار مردم در گردهمایی هایی اجتماعی دارم. به مطالعه کتاب بسیار علاقمندم و شروع کتابخوانی من به پیش از ورود به مدرسه بر می گردد. ورزش کردن را بسیار دوست دارم. در هیچ رشته ای حرفه ای کار نکردم ولی از زمانیکه به یاد دارم همیشه مشغول بوده و هستم.


  شغلی

توصیه من به همه اینست که قانون جذب را به خاطر داشته باشند. و خصوصا به بچه ها کمک کنیم تا هدف اینده خود را از کودکی مشخص کنند و به ان سمت پیش روند. از جایگاه شغلی خود راضیم چون هدفی بود که از کودکی به دنبال ان بودم و خدا را از این بابت سپاسگزارم


  پژوهش

پژوهش راهی به دنیای ناشناخته هاست. به این فیلد بسیار علاقمندم و در حال حاضر در زمینه سلولهای بنیادی و بیماری آلزایمر کار می کنم.< >