دروس ارایه شده توسط  دکتر عاطفه اسفندیاری  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  سیاست گذاری در سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,

< >