پایان نامه ها  دکتر افشار بارگاهي  


  بررسی اثرات عصاره آبی گیاه درمان عقرب بر سنگ کلیه ناشی از اتیلن گلیکول در رت احمد یزدان پناه دکتری حرفه ای پزشکی افشار بارگاهی" کامران میرزایی"
  شناسایی و استخراج ترکیبات پپتیدی از اندام تولید سم دو گونه حلزون مخروطی ( thomasi ; Conus Cronatus C. terebra ) از خلیج فارس پروا دهقان کارشناسی ارشد صابر خدابنده" افشار بارگاهی"
  بررسی تاثیر عصاره ترکیبی آلوئه ورا و شیرین بیان بر ترمیم سوختگی درجه 2 در موش صحرایی باقر یزدان پناه دکتری حرفه ای پزشکی افشار بارگاهی- پرویز فرزادی نیا" "
  بررسی تاثیر عصاره جلبک قهوه ای سارگازوم اولیگوسیستوم بر پارمتر های سرمی قندی و لیپیدی در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین حسین غلامپور دکتری حرفه ای پزشکی صمد اکبرزاده" افشار بارگاهی- ایرج نبی پور"
  بررسی اثر گیاه استویا بر میزان سرمی امنتین در رت های دیابتی شده با STZ اعظم صحراپور دکتری حرفه ای پزشکی صمد اکبرزاده" افشار بارگاهی - علیرضا رهبر"
  فرمولاسیون و بررسی خصوصیات ایمونوژنیسیته پلیمر پلی اتیلن ایمین در ترکیب با نانوفایبر حمل کننده ابی توپ سلول های لنفوسیت T CD8 + عاطفه محسنی نیا کارشناسی ارشد بیوشیمی افشار بارگاهی" "
  تولید و بررسی پاسخ آنتی بادی ذره شبه ویروسی ارائه دهنده پپتید هایپو آلرژن Che-a3 در گیاه سلمه تره مریم زمانی ثانی کارشناسی ارشد بیوشیمی افشار بارگاهی" "
  بررسی اثر شنبلیله و جمفیبروزیل و ورزش استقامتی بر بیان ژن PGC1-a و غلظت سرمی بتاتروفین و آیریزین در رت های هایپرتری گلیسیریدمیک آناهیتا عباسی فرد کارشناسی ارشد بیوشیمی صمد اکبرزاده " افشار بارگاهی"
  بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی جلبک قهوه ای oligocystume Sargassum بر سطح سرمی و بیان ژن فاکتورهای های SIRT1 و FGF21 در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین ویدا سلطانی کارشناسی ارشد بیوشیمی صمد اکبر زاده" افشاربارگاهی"
  تاثیر عصاره جلبک سارگازوم اولیگوسیستوم بر آنزیم های اسایش-احیایی سرم و کبد و هیستوپاتولوژی کبد موش های صحرایی دیابتی سعید شریفی دکتری حرفه ای پزشکی افشاربارگاهی" صمد اکبرزاده- دارا باقری-پرویز فرزادی نیا"
  بررسی اثرات مواجهه با ریزگردهای منطقه عسلویه ب تغییرات هیستوپاتولوژیکی سلول های قشر مغز مخچه در موش صحرایی مهدیه نوروزی تبار دکتری حرفه ای پزشکی رویز فرزادی نیا" افشار بارگاهی"
  تعیین مقدار فلزات سنگین در جلبک های خوراکی نوع پادینا استرالیس و سیستوسیرا ترینودیس جمع آوری شده از آب های ساحلی بوشهر-خلیج فارس الهام جعفرزاده ابرقوئی دکتری حرفه ای پزشکی علی موحد" افشار بارگاهی"
  تعیین غلظت روغن در برخی از گیاهان شورزیست سواحل خلیج فارس طاهره اسدی کارشناسی ارشد بهمن خلدبرین" افشاربارگاهی"

< >