تحصیلات  دکتر مهرزاد بحتويي  


  دکترای پزشکی عمومی علوم پزشکی شیراز جمهوری اسلامی ایران 1364 1371
  تخصص بیماریهای داخلی علوم پزشکی شیراز جمهوری اسلامی ایران 1374 1377
  فوق تخصص بیماریهای ریه بزرگسالان علوم پزشکی شیراز جمهوری اسلامی ایران 1379 1382

< >