دروس ارایه شده توسط  دکتر مجيد اسدی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  زبان تخصصی 1
پزشکی عمومی ,
  زبان تخصصی 2
پزشکی عمومی ,

< >