دروس ارایه شده توسط  دکتر سحر الماسی ترک  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آناتومي 1 (هوشبري)
هوشبري ,
  علوم تشریح سیستم حواس ویژه(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  آناتومی
پرستاری ,
  علوم تشریح سیستم اعصاب نظری (پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  مقدمات علوم تشریح (پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح سر و گردن(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح دستگاه غدد درون ریز
پزشکی عمومی ,
  آداب پزشکی 4
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح دستگاه تنفس(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح سیستم اعصاب عملی
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح دستگاه قلب و عروق (پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح اسکلتی عضلانی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,

< >