دروس ارایه شده توسط  دكتر محمد عبدالهي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  فیزیک عمومی
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  فیزیک حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,علوم آزمايشگاهي (ناپیو...
  فيزيك هوشبري
هوشبري ,
  فيزيك پزشكي والكتريسيته رباتيك (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  فیزیک عمومی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  فیزیک عمومی
تکنولوژی پرتوشناسی ,

< >