ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.معارف اسلامی

 

طرج درس گروه معارف

طرح درس اندیشه اسلامی 1

طرح درس تفسیر موضوعی قرآن گروه 1 -

طرح درس تفسیر موضوعی قرآن گروه 2 -

طرح درس تفسیر موضوعی قرآن گروه 3

طرح درس دانش خانواده گروه 4 -

طرح درس دانش خانواده گروه 5 -

طرح درس دانش خانواده گروه 7 -


  فهرست اساتید  معارف اسلامی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۲
< >