ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.جراحی

 

برنامه آموزشی 

برنامه آموزشي          

 اسلايدهاي كارگاه روش تحقيق

مقررات آموزشی گروه                                                                                         


  فهرست اساتید   جراحی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۲
< >