ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.قلب

 

 

برنامه جامع آموزش بالینی

برنامه جامع ارزیابی عملکرد و ارتقا کیفیت سیستم آموزشی

 طرح درس  کارآموزی

طرح درس کارورزی

 

مقررات آموزشی گروه                                     


  فهرست اساتید  قلب

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۲
< >