ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آسیب شناسی

 

برنامه آموزشی پاتو اختصاصی

برنامه هفتگی پاتو عمومی

 

 طرح درس پاتولوژی اختصاصی

 مقررات آموزشی گروه 


  فهرست اساتید  آسیب شناسی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۱
< >