ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.عفونی

 

برنامه جامع آموزش بالینی

برنامه جامع ارزیابی عملکرد و ارتقا کیفیت سیستم آموزشی

 طرح درس  کارآموزی(دکتر فاطمه عباسی)

طرح درس کارورزی(دکتر فاطمه عباسی)

 طرح درس  کارآموزی(دکترفرهاد عباسی)

طرح درس کارورزی(دکتر فرهاد عباس)

 

 

 

مقررات آموزشی گروه                    


  فهرست اساتید  عفونی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۴
< >