ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.علوم تشریحی

 

                                 

  فايل‌هاي آموزشي

مقررات آموزشی گروه                                  

  البوم تصاویر

 


طرح درسهای گروه

 

Anatomy Introduction Practical

Anatomy Introduction Theory

Musculoskeletal System- Practical(1)

time table ادراری - تناسلی گروه ب

 

 

 


  فهرست اساتید  علوم تشریحی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۲
< >