ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بيهوشي

 

برنامه آموزشی بلاک جراحی                                             برنامه آموزشی   

 

 مقررات آموزشی گروه

 


  فهرست اساتید   بيهوشي

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۱
< >