ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی

مقطع: دکترا تخصص
رشته پزشكي اجتماعي يك شاخه تخصصي پزشكي است كه دانش ، نگرش و مهارت فراگيران را در زمينه سنجش نيازهاي سلامت كنوني و آينده،مشاركت در تدوين و اجراي مداخله براي رفع نيازها و ارزشيابي بر نامه ها ، در راستاي توسعه پايدار ملي ارتقا مي دهد .  

تاریخچه رشته پزشکی اجتماعی

در جهان:
پزشكي‌ اجتماعي براي نخستيـن ‌بار در سال 1847 به عنوان يك تخصص در اروپا مطرح گرديد. در سال 1912 انجمن پزشكي‌ اجتماعي بلژيك بنيان نهاده شد و به ديگر كشــورها نيز انتشار يافت. كرسي پزشكي‌اجتماعي در سال 1942 در دانشگاه آكسفورد ايجاد شد و به دنبال آن دانشگاه‌هاي ديگر انگلستان هم كرسي‌هاي ديگري به آن اختصاص دادند. درايالات‌ متحده‌ آمريكا ضرورت توجه به اين تخصص و كاربردهاي آن از بيش از 50 سال پيش مــورد توجه قرار گرفته است و امروزه ساليـانه بيش از 250 دستيــار در اين رشته پذيرش مــي‌شوند. اخیرأ به سبب اهمیت ارائه خدمات پیشگیری توسط این متخصصین و مشخص نبودن ارائه کنندگان خدمات پیشگیری به صورت تخصصی، رویال کالج پزشکان و جراحان کانادا، به تخصص پزشکی اجتماعی، واژه پزشکی پیشگیری را نیز اضافه کرده است.

در ایران:
رشته تخصصي پزشكي‌اجتماعي در ايران براي اولين بار در دهه پنجاه در دانشگاه شيراز راه اندازي شد. ولي متاسفانه پس از چند دوره پذیرش دستیار تا سال 1357 متوقف شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و راه اندازی شبکه های بهداشت و درمان در کشور، مسئولین این برنامه از جمله آقای دکتر کامل شادپور به عنوان یکی از بنیان گذاران شبکه های بهداشت و درمان پیشنهاد کردند که برای مدیریت برنامه های سلامت و شبکه ها و مراکز بهداشتی، متخصصینی تربیت شوند که علاوه بر مهارت طبابت بالینی بتوانند با فراگیری مهارت هایی در زمینه مدیریت، اپیدمیولوژی و آمار، جمعیت شناسی و جامعه شناسی پزشکی و سایر علوم مرتبط، مدیریت سلامت جامعه را ارتقا دهند.
اين رشته با هدف تربيت و به كارگيري نيروي انساني كه دانش، مهــارت و توانمندي در شناخت و حل مشكلات و برنامه بهداشتي و درماني گروه‌هاي جمعيتي در قالب خدمات بهداشتي و درماني را دارند راه‌اندازي شد.
اين رشته از سال 1363 ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سپس در دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، ایران، اصفهان، مشهد، تبریز و بوشهر با اهداف زیر راه اندازي شد:

تربیت و بکارگیري نیروي انسانی لازم به گونه اي که ضمن دارا بودن دانش ، مهارت و توانمندي لازم در شناخت ، برنامه ریزي و حل مشکلات بهداشتی و درمانی گروههاي جمعیتی و نیز انجام خدمات در سه سطح پیشگیري، قادر به انجام امور زیر باشند :

    مدیریت و سرپرستی حوزه ریاست و معاونت هاي دانشگاههاي علوم پزشکی (آموزشی، درمانی و پژوهشی)، شبکه هاي بهداشتی شهرستان و سطوح بالاتر و سایر حوزه هاي مرتبط با سلامت
    خدمات کارشناسی سلامت عمومی در سطح استان و بالاتر
    عضویت در هیات علمی براي اجراي برنامه هاي آموزشی و پژوهشی سلامت در موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور
  فهرست دروس   دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی

  نظام هاي سلامت در جهان و ایران
  سلامت و محیط زیست
  جمعيت شناسي
  مدیریت در نظام سلامت
  اصول اپیدمیولوژی
  آینده شناسی در سلامت
  اصول مدیریت
  ارزیابی،تشخیصو درمان مبتنی بر جامعه
  مدیریت بیماری های واگیر و غیر واگیر در ایران
  مبانی رفاه اجتماعی
  آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی 1
  سلامت مدارس
  ارتباطات و آموزش سلامت
  سلامت سالمندان
  مهارت های پایه پزشکی اجتماعی
  سلامت خانواده
  اخلاق و حقوق سلامت
  اصول تغذیه در جمعیت ها و جامعه
  (HMIS) مدیریت اطلاعات سلامت
  روانشناسی جمعیت
  آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی2
  اپيدميولوژي پيشرفته
  سیاست گذاری در سلامت
  اقتصاد سلامت(1)
  مدیریت بلایا
  اقتصاد سلامت(2)
  مدیریت جامع کیفیت
  مدیریت در نظام سلامت
  جامعه شناسی پزشکی1
  تعیین کننده های اجتماعی سلامت
  سیمای سلامت و جغرافیای بیماریهای ایران
  مدیریت آکسفورد
  جامعه شناسی و فرهنگ سلامت
  تدریس آکسفورد
  اصول و راهبردهای پیشگیری و ارتقای سلامت
تعداد بازدید:   ۲
< >