ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني

مقطع: فوق لیسانس
بیوشیمی بالینی یا بیوشیمی کلینیکی یکی از رشته‌های علوم پزشکی است. این علوم بر پایه آزمایش‌هایی استوار است که بر اساس آنها در نتیجه تشخیص اختلالات در مقدار مواد تشکیل دهنده بدن، بیماریهای مرتبط با آنها شناخته می‌شود.  

معرفی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی یکی از رشته های علوم پایه پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا است که به وسیله آزمایش های متعدد، وجود اختلالات در مقدار مواد تشکیل دهنده بدن را تشخیص داده و بیماری های مرتبط با آنها نظیر دیابت، اختلالات چربی ها، قلبی عروقی، سرطان و ..... را بررسی می کند. بیوشیمی بالینی علم در حال رشدی است که با بسیاری از علوم از جمله‌ زیست شناسی، شیمی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، تغذیه ارتباط دارد. تفاوت بیوشیمی با بیوشیمی بالینی در این است که بیوشیمی بالینی دارای ماهیت پزشکی بوده در حالیکه رشته بیوشیمی به مفاهیم پایه ای این علم پرداخته و جنبه های پزشکی در نظر گرفته نمی شود.

بازار کار و زمینه های فعالیت بعد از فارغ التحصیلی

از نظر بازار کار، وضعیت رشته بیوشیمی بالینی تا حد زیادی بهتر از بیوشیمی پایه است. زمینه های فعالیت رشته بیوشیمی بالینی در بازار کار شامل:

الف) آموزشی:

1- طراحی ، تدوین و اجرای برنامه¬های آموزشی مرتبط برای دانشجویان در دانشگاه¬ها در صورتیکه فرد عضو هیئت علمی دانشگاه باشد. 2- تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی در دبیرستان ها و دانشگاه ها

ب) پژوهشی: 1

- مشارکت در پروژه¬های تحقیقاتی دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی مرتبط با رشته

ج) خدماتی:

1- آزمایشگاه های تشخیص طبی 2- کارخانه های تولید غذا ، دارو، آرایشی و بهداشتی 3-ارائه مشاوره به محققان، مراکز و مراجع مرتبط

د) تولیدی:

1- همکاری در تهیه و تولید‌ کیت های آزمایشگاهی
  فهرست دروس   كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني

  فیزیولوژی عمومی(4701)
  بیوشیمی غشا و انتقال(ارشد بیوشیمی)
  بیوشیمی و تشخیص مولکولی(ارشدبیوشیمی)
  بیوشیمی بالینی(ارشد بیوشیمی)
  متابولیسم مواد سه گانه و اختلالات(ارشد بیوشیمی)
  بیئشیمی هورمون و تومر مارکرها(ارشد بیوشیمی)
  بیوشیمی عمومی(ارشد بیوشیمی)
  کار آموزی در بیمارستان (ارشد بیوشیمی)
  روش های آزمایشگاهی شناخت و کار با دستگاه(ارشد بیوشیمی)
  سمینار(ارشد بیوشیمی)
  بیوشیمی پیشرفته بافت ها(ارشد بیوشیمی)
  پایان نامه(ارشد بیوشیمی)
  آنزیم شناسی عمومی(ارشد بیوشیمی)
  روش تحقیق (ارشد بیوشیمی)
تعداد بازدید:   ۳
< >