ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

دستيار تخصصي جراحي عمومي

مقطع: دکترا تخصص
رشته جراحي عمومي يك رشته تخصصي باليني پزشكي است كه به درمان بيماريهاي قسمت هاي مختلف بدن انسان مي پردازد . تأكيد اين رشته، كار بر روي تروماها، بيماريهاي دستگاه گوارش،شكم،گردن، غدد درون ريز، عروق محيطي، نسوج نرم و پستان مي باشد.  < >