ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.علوم تشریح سر و گردن(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 تشریح سر و گردن دكتر بنفشه اسماعيل زاده 41/16 kB دانلود
2 تشریح سر و گردن عملی دكتر بنفشه اسماعيل زاده 137/00 kB دانلود
1
      
< >