ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوزی قلب(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 0/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فیزیولوژی قلب پزشکی 99 دکتر خليل پورخليلي 68/27 kB دانلود
2 طرح درس فیزیولوژی قلب پزشکی 99 دکتر خليل پورخليلي 68/27 kB دانلود
1
      
< >