ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر زهرا اكبری 43/20 kB دانلود
2 طرح درس فیزیولوژی اعصاب پزشکی دکتر زهرا اكبری 76/96 kB دانلود
1
      
< >