ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوژی گوارش(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فیزیولوژی گوارش دکتر زهرا اكبری 37/12 kB دانلود
2 طرح درس دکتر زهرا اكبری 69/07 kB دانلود
1
      
< >