ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.تدریس آکسفورد

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 بخش 6، فصل 1: جامعه‌شناسی و روان‌شناسی در بهداشت عمومی دکتر سودابه محمدی 261/90 kB دانلود
2 جدول زمان‌بندی تدریس آکسفورد 97-96 دکتر سودابه محمدی 13/38 kB دانلود
3 بخش 6، فصل 2: جنسیت‌گرایی و بهداشت عمومی دکتر سودابه محمدی 472/57 kB دانلود
4 بخش 6، فصل 4: ارتقای سلامت، آموزش سلامت و بهداشت عمومی دکتر سودابه محمدی 295/50 kB دانلود
5 بخش 6، فصل 3: جمعیت‌شناسی و بهداشت عمومی دکتر سودابه محمدی 1/32 MB دانلود
6 بخش 6، فصل 5، توسعه و ارزشیابی مداخلات چند جزیی پیچیده در بهداشت عمومی دکتر سودابه محمدی 961/77 kB دانلود
7 بخش 6، فصل 6، ارزیابی اقتصادی در مراقبت سلامت عمومی: ارزیابی کارآمدی و عدالت دکتر سودابه محمدی 1/10 MB دانلود
8 بخش 6، فصل 8، حاکمیت و مدیریت برنامه‎های سلامت عمومی دکتر سودابه محمدی 922/63 kB دانلود
9 بخش 6، فصل 9، علم اجرا و سلامت عمومی ترجمانی دکتر سودابه محمدی 457/92 kB دانلود
1
      
< >