ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آداب پزشکی 1

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 0/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 1- تعریف اخلاق دکتر گيسو حاتمي ----
2 1- تعریف اخلاق دکتر گيسو حاتمي ----
3 1- تعریف اخلاق دکتر گيسو حاتمي ----
4 1- تعریف اخلاق دکتر گيسو حاتمي ----
1
      
< >