ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیماری های کودکان

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 6
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 نقیصه عقلی(عقب افتادگی ذهنی) دکتر گيسو حاتمي 267/87 kB دانلود
2 ژنتیک انسانی دکتر گيسو حاتمي ----
3 سل در کودکان دکتر گيسو حاتمي 163/46 kB دانلود
4 آنومالی های دستگاه تناسلی خارجی دکتر گيسو حاتمي 3/13 MB دانلود
5 سمیولوژی بالینی کودکان دکتر محمدرضا فریبرزی 6/62 MB دانلود
6 اسهال حاد دکتر محمدرضا فریبرزی 1,010/91 kB دانلود
7 درد شکم دکتر محمدرضا فریبرزی 2/56 MB دانلود
8 کلستاز دکتر محمدرضا فریبرزی 647/23 kB دانلود
9 اسهال مزمن دکتر محمدرضا فریبرزی 410/07 kB دانلود
10 یبوست دکتر محمدرضا فریبرزی 467/01 kB دانلود
11 خونریزی گوارشی دکتر محمدرضا فریبرزی 457/26 kB دانلود
12 هپاتیت ویروسی دکتر محمدرضا فریبرزی 292/45 kB دانلود
13 چاقی دکتر محمدرضا فریبرزی 602/47 kB دانلود
14 سوءتغذیه دکتر محمدرضا فریبرزی 321/81 kB دانلود
15 عفونت انگلی روده دکتر محمدرضا فریبرزی 103/45 kB دانلود
16 تغذیه تکمیلی دکتر محمدرضا فریبرزی 2/79 MB دانلود
17 استفراغ دکتر محمدرضا فریبرزی 855/81 kB دانلود
18 جسم خارجی و بلع ماده سوزاننده دکتر محمدرضا فریبرزی 80/46 kB دانلود
1
      
< >