ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ارتباط ميكروارگانيسم با ميزبان(4113)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Archer GL. Principle and Practice of Infectious Diseases. Mandell ML, et al. (Editors). Latest edition, Churchill Livingstone دکتر سعيد تاج بخش ----
2 Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. Latest edition, Elsevier Mosby دکتر سعيد تاج بخش ----
3 Salyers AA, Whitt DD. Bacterial Pathogenesis. Latest edition, ASM Press دکتر سعيد تاج بخش ----
1
      
< >