ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ويروس شناسي پزشكي(4118)ارشد

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 4
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس ویروس شناسی (کارشناسی ارشد میکروبیولوژی) دکتر فاطمه فرشادپور 140/50 kB دانلود
2 زمانبدی درس ویروس شناسی(تئوری-کارشناسی ارشد میکروبیولوژی) دکتر فاطمه فرشادپور 75/50 kB دانلود
3 درس ویروس شناسی عملی (کارشناسی ارشد میکروبیولوژی) دکتر فاطمه فرشادپور 33/72 kB دانلود
4 برنامه زمانبدی کلاس ویروس شناسی عملی (کارشناسی ارشد) دکتر فاطمه فرشادپور 66/00 kB دانلود
5 طرح دوره (ترکیبی/مجازی) درس ویروس شناسی پزشکی دکتر فاطمه فرشادپور 187/00 kB دانلود
1
      
< >