ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مدیریت در نظام سلامت

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه زمانبندی سال 1393 دکتر نیلوفر معتمد 51/78 kB دانلود
2 تعريف و اهميت نظامهاي سلامت دکتر نیلوفر معتمد 636/79 kB دانلود
3 سه دوره اصلاحات نظام سلامت دکتر نیلوفر معتمد 145/18 kB دانلود
4 ارزيابي عملكرد نظامهاي سلامت 1 دکتر نیلوفر معتمد 699/61 kB دانلود
5 ارزيابي عملكرد نظامهاي سلامت 2 دکتر نیلوفر معتمد 883/84 kB دانلود
6 ارايه خدمات سلامت دکتر نیلوفر معتمد 514/14 kB دانلود
7 توليد منابع: چه منابعي مورد نياز هستند؟ دکتر نیلوفر معتمد 1/11 MB دانلود
8 تامین منابع مالی:چه کسی هزینه های نظام سلامت را پرداخت می کند؟(1) دکتر نیلوفر معتمد 960/02 kB دانلود
9 تامین منابع مالی:چه کسی هزینه های نظام سلامت را پرداخت می کند؟(2) دکتر نیلوفر معتمد 542/30 kB دانلود
10 توليت دکتر نیلوفر معتمد 1/75 MB دانلود
1
      
< >