ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فارماکولوژی نظری (پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 4
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 فارماکولوژی پزشکی رامين سيديان 664/06 kB دانلود
2 طرح درس فارماكولوژي اعصاب-پزشكي-سيدآبادي دکتر محمد سیدآبادی 1/01 MB دانلود
3 Pharmacokinetics دکتر ساسان زائری 620/50 kB دانلود
4 Blood Pharmacology I دکتر ساسان زائری 267/08 kB دانلود
5 Blood Pharmacology II دکتر ساسان زائری 429/30 kB دانلود
6 Kidney Pharmacology I دکتر ساسان زائری 3/01 MB دانلود
7 Kidney Pharmacology II دکتر ساسان زائری 2/42 MB دانلود
8 طرح درس فارماکولوژی پزشکی مباحث فارماکوکنتیک و خون و کلیه دکتر ساسان زائری 71/86 kB دانلود
9 مسمومیت ها رامين سيديان 763/67 kB دانلود
10 جانوران سمی رامين سيديان 1/33 MB دانلود
11 اپیویید رامين سيديان 587/24 kB دانلود
12 بیماری های تنفسی رامين سيديان 299/69 kB دانلود
13 آنژین قلبی رامين سيديان 1/59 MB دانلود
14 سیستم اتونوم رامين سيديان 1/01 MB دانلود
15 فارماکودینامیک رامين سيديان 873/69 kB دانلود
16 داروهای آدرنرژیک رامين سيديان 736/85 kB دانلود
17 داروهای آنتی هیستامین رامين سيديان 655/19 kB دانلود
18 داروهای ضد فشارخون رامين سيديان 1/16 MB دانلود
19 آریتمی و نارسایی قلبی رامين سيديان 1/23 MB دانلود
20 بیماری های گوارشی رامين سيديان 1/39 MB دانلود
21 Supplementary file رامين سيديان 109/47 kB دانلود
22 سیستم کولینرژیک رامين سيديان 238/30 kB دانلود
23 فشارخون رامين سيديان 543/00 kB دانلود
24 اریتمی رامين سيديان 1/11 MB دانلود
25 فارماکولوژی تنفس رامين سيديان 507/42 kB دانلود
26 داروهای گوارشی 2 رامين سيديان 509/00 kB دانلود
27 داروهای ضد افسردگی رامين سيديان 677/16 kB دانلود
28 شیزوفرنی رامين سيديان 1/66 MB دانلود
1
      
< >